SÚŤAŽ I Troyerovo námestie

SÚŤAŽ I Troyerovo námestie

Súťaž: 2020

autor: Miroslav Jošt, Ivan Klas, Katarína Kamienová