danubia park

danubia park

Urbanisticko-architektonická súťaž

súťaž: 2013

autori:   Andrej Alexy,   Stefan Rafanides,  Martin   Bujna,   Alexandra Masarova,   Miroslav Jošt

POSTER 3
POSTER 2