Svätoplukovo námestie  I  Nitra

Svätoplukovo námestie I Nitra

urbanisticko-architektonická súťaž:   2009

autori:   Andrej Alexy,   Stefan Rafanides,   Miroslav Jošt,   Radka Švecová,  Miloš   Gumulák

1 2 3 4 5 6 7 8